วิธีการพ่นสีที่ถูกต้อง

 

 

การพ่นสีไม่ควรพ่นใกล้เกินไป 

การจับกาพ่นควรพ่นในแนวตรง ไม่ควรพ่นในมุมตก 

ไม่ควรพ่นสีในแบบนี้ เพราะว่าเวลาพ่นแล้ว ทำให้ความหนาบางของสีไม่เท่ากัน ช่วงกลางสีจะหนา ส่วนสองข้างสีจะบาง

ควรพ่นในแนวตรงดังรูป

วิธีพ่นที่ถูกต้อง

การพ่นช่วงยาว ควรแบ่งเนื้อที่เป็น 3 ส่วน

วิธีพ่นพื้นนอน

วิธีพ่นวัตถุที่เป็นรูปเหลี่ยม ควรพ่นที่มุมหรือขอบก่อน

การพ่นมุมใน ควรพ่นแยกแต่ละข้างของมุม และพ่นจากบนลงล่าง

การพ่นมุมใน ควรพ่นตรงเข้าไป ที่เป็นมุมฉาก

วัตถุที่เป็นรูปทรงกลม ควรพ่นสีขนานเป็นรูปทรงกลม

การพ่นที่ประหยัด และได้ผลมากที่สุด

การพ่นรูปทรงฝากรอบ ล้อ หรือส่วนโค้ง  ควรพ่นต่อเนื่องกันครั้งเดียว โดยใช้ที่จับช่วยหมุน

 

 

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด