พื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ

 พื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ

  

  •  พื้นผิวใหม่ ต้องทิ้งให้ผิวปูนแห้งสนิท (ประมาณ 28 วัน) ก่อนที่จะทำการเคลือบสีใดๆ 
  • สำหรับปูนเก่า ต้องขจัดสีที่เสื่อมสภาพ เช่น พอง ลอก หรือ เกิดเป็นฝุ่นชอล์ค ออกให้หมดเป็นอันดับแรก
  • กำจัดคราบสกปรก คราบเกลือ ฝุ่นละออง ที่อยู่บนพื้นผิว โดยการล้างด้วยน้ำจืดที่สะอาด
  • คราบน้ำมันต่างๆ ให้ล้างด้วยน้ำผงซักฟอก หรือ สารละลายกำจัดน้ำมัน แล้วล้างอีกครั้งด้วยน้ำจืดที่สะอาด ไม่ให้มีสารตกค้างใดๆ
  • หลังจากล้างทำความสะอาดแล้ว ทิ้งให้แห้ง จากนั้นต้องอุดรอยร้าว รอยรั่ว รูต่างๆ และ ปรับแต่งพื้นผิว ให้เรียบ ก่อนที่จะทำงานสี
  • ในการทำงานสี ความชื้นภายใน คอนกรีต ไม่ควรเกิน 5 % และ ความชื้นสัมพัทธ์ที่ผิวคอนกรีต ไม่ควรเกิน 75 %
 
 

 

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด