กาวยาง ตราเสือ

กาวยางสังเคราะห์ เอนกประสงค์

  • ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม
  • ใช้ง่าย ติดแน่น ใช้งานได้นาน
  • ความข้นเหลวได้สเปกการใช้งาน
  • การแห้งกำลังเหมาะกับการใช้งาน
  • เป็นกาวยางเอนกประสงค์ ใช้งานได้บนพื้นผิวหยาบ และผิวเรียบทุกชนิด

เหมาะสำหรับ :

ติดแผ่นพลาสติก หนัง กระเบื้อง แผ่นยาง ไวนิล ผ้า ไม้ โลหะ เป็นต้น

 

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด