บาร์สโตน โพลียูรีเทน 31

สารเคลือบหน้า โพลียูรีเทน 2 เค ชนิดใส

  • ฟิล์มใสถ่ายทอดความสวยงามเฉก เช่น ยูรีเทนทาไม้
  • ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม
  • ใช้ง่าย แห้งไว ใช้ได้ทั้งทาและพ่น
  • ปกป้องความเสียหายที่เกิดจากทุกสภาพอากาศ และกรด ด่าง สารเคมี

 

เหมาะสำหรับ :

งานเคลือบหน้าวัสดุทดแทนไม้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เช่นไม้ฝา พื้นทางเดินไม้ ขั้นบันได และยังใช้ได้กับพื้นปูน และผลิตภัณฑ์ปูน

 

   

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด