น้ำมันผสมสีทอง No.TG 10


น้ำมันผสมสีทองอคริลิกแห้งเร็ว

  • ช่วยให้สีทองลื่นแปรง ตวัดแปรง/พู่กันได้สะดวก
  • เขียน วาด ลากเส้นได้ยาวขึ้น
  • การแห้งสม่ำเสมอทั่วพื้นผิว ไม่เป็นรอยด่าง รอยแปรง
  • ใช้ได้กับสีทองที่เป็นงานเขียน วาด พ่น

เหมาะสำหรับ :

สำหรับผสมสีทอง สีทองอคริลิก เพื่อความข้นเหลวตามลักษณะการใช้งาน

 

   

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด