แลคเกอร์เฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดเงา-ด้าน สารเคลือบไม้ใสแห้งเร็ว ชนิดอัลคิดเรซิ่นและไนโตรเซลลูโลส

  • เนื้อมาก ฟิล์มหนา ใช้ได้เนื้อที่มากกว่า
  • การยึดเกาะดีเยี่ยม
  • ฟิล์มใส เห็นลายไม้ชัดเจน
  • มีความคงทน ใช้งานได้นานปี
  • ใช้ได้ทั้งทาและพ่น
  • มีชนิดเงา และชนิดด้านให้เลือกใช้

เหมาะสำหรับ :

เฟอร์นิเจอร์สไม้ภานในต่างๆ อาทิเช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ไซต์บอร์ด ฝาผนังห้อง ฉากกั้นห้อง ผลิตภัณฑ์ชุมชน โอท็อป เป็นต้น

 
ขนาดบรรจุ : -0.80 ลิตร  -3.2 ลิตร  -16 ลิตร 

   

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด