สีแอนทีค ตราปลาเบ็ด

สีย้อมไม้ 3 คุณลักษณะ สูตรทินเนอร์ น้ำมันสน แอลกอฮอล์ ใช้งานร่วมกัน

  • ทำสีระบบแอนทีคให้ความสวยงาม คลาสสิก มีระดับ
  • ใช้ซ่อมสี เฟอร์นิเจอร์โรงงานที่ทำสีไม่เหมือนให้เหมือนเดิมได้
  • ทำเฟอร์นิเจอร์ใหม่ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์เก่า
  • แต่ง เติม ย้อม ให้เป็นสีต่างๆ ตามจินตนาการได้
  • มีหลากเฉดสีให้เลือกใช้
  • ทำเต็มระบบ ยากต่อผู้อื่นทำเลียนแบบได้

เหมาะสำหรับ :

สำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายใน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้โชว์เสี้ยนดำ ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าโบราณ

 

   

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด