สีแตกลายงา

สูตรทินเนอร์

  • สีสันลวดลายแปลกตา สวยงาม
  • เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์
  • ใช้ง่าย ทำง่าย งานรวดเร็ว
  • ใช้ทาก็ได้ พ่นก็ได้
  • ลวดลายที่ได้จะได้จากเครื่องมือที่ทำหรือมีความชำนาญจะบังคับแตกลายได้
  • มีแม่สี สามารถผสมเป็นสีต่างๆ ได้

เหมาะสำหรับ :

 

เครื่องจักรสารไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา กรอบรูป ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

 

 

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด