ทินเนอร์ตรา BEECO AAAทินเนอร์ เอนกประสงค์

  • ใช้ได้สารพัดประโยชน์ในราคาย่อมเยา
  • ใช้ผสม
  • ใช้เจือจาง
  • ใช้ล่างอุปกรณ์
  • เครื่องไม้เครื่องมือทั่วไป


 

 

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด