กาวลาเท็กซ์ แอลที 35


ใช้พีวีเอ วีเอเอ็ม และน้ำในการผลิต

  • กาวคุณภาพเยี่ยม สูตรเนื้อข้น
  • การยึดเกาะดีเยี่ยม
  • เนื้อมาก ใช้ได้พื้นที่มาก
  • ใช้งานได้หลากหลาย
  • มีความคงทน
  • กาวใช้ไม่หมด เก็บไว้ได้นานวัน

 

เหมาะสำหรับ :

งานปูไม้ปาร์เก็ งานพื้นไม้ งานประตู หน้าต่าง งานเพาะไม้ เป็นต้น

 

   

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด