กาวลาเท็กซ์ แอลที 24


ใช้พีวีเอ วีเอเอ็ม และน้ำในการผลิต

  • กาวคุณภาพเยี่ยม สูตรมาตรฐาน
  • เนื้อมากมีความเหนียว
  • ยึดเกาะดีเยี่ยม ใช้งานได้มาก 
  • ใช้งานได้หลากหลายจากงานจุกจิกถึงระดับอุตสาหกรรม
  • มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้เหมาะกับงาน
  • กาวมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เหมาะสำหรับ :

อุตสาหกรรมดอกไม้กระดาษ อุตสาหกรรมกล่องกระดาษ งานไม้ วงกบประตูหน้าต่าง งานปาร์เก้ หัตถกรรมไม้ชุมชนโอท็อป เป็นต้น

 

   

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด