เพิ่มความสดใสให้กับพนักงาน

"เพิ่มความสดใสให้กับพนักงาน" เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้จัดกิจกรรม สร้างความสดใสให้กับพนักงานโดยจัดกิจกรรมปรับปรุงโรงอาหารให้ดูสดใส

 
 
 
 
 
 

 

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด