งานTKS Quick Service(อาคารสิวะดล)

    อาคารสิวะดล ได้มอบความไว้วางใจให้ TKS Quick Service เข้าดำเนินการทาสีและปรับปรุงกำแพงและลานจอดรถ หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความไว้วางใจในครั้งต่อๆไป

 

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด