งานTKS Quick Service(บริษัทถุงเท้าท.ไทยรุ่งจำกัด)

   ทีมTKS Quick Service ขอขอบพระคุณ  บริษัทถุงเท้า ท.ไทยรุ่งจำกัด ที่มอบความไว้วางใจให้เข้าดำเนินการทาสีและปรับปรุงอาคาร หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความไว้วางใจในครั้งต่อๆไป

 

 

 

 


 

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด