กิจกรรมเพื่อสังคม(โครงการละครเวทีเพื่อน้องปี 2)

  กิจกรรมเพื่อสังคม(โครงการละครเวทีเพื่อน้องปี 2) บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนน้ำดื่ม TKS สำหรับเด็กๆจากสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆที่เข้าร่วมโครงการละครเวทีเพื่อน้องปี 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด