การประชาสัมพันธ์ผลงานและผลิตภัณฑ์ทางSocial Media

  คุณสามารถเข้าชมผลิตภัณฑ์ของเราได้อีก 1 ช่องทางนะค่ะ  ผ่านทาง yellow pages  สมุดหน้าเหลือง โดยสามารถเข้าไปที่  www.yellowpagec.co.th   ระบุ สีทาบ้าน  หรือ สามารถค้นหาที่  Google  พิมพ์  ผู้ผลิตสีทาบ้าน

   

 

   

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด