บริษัท ล้านเจริญจำกัด

บริษัท ล้านเจริญ จำกัด

 
Bangkok Gallery 
ที่อยู่: 1006 อ่อนนุช 32 ถนนสุขุมวิท 77 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย
เบอร์โทร/แฟกซ์: +66 (0)2 742 2757
 
Phuket Gallery
ที่อยู่: 56/2 หมู่ 2 ถนนบายพาส ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ประเทศไทย
เบอร์โทร/แฟกซ์:+66 (0)76 377 741

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด